Flåttbitt Symptomer


Flåttbitt: Bilde av infisert flåttbitt på låret

Over halvparten av de som blir smittet av borrelia får et utslett. Utslettet er en rød ring som sprer seg utover. Det er viktig å være klar over at flåttbitt kan gi kun et bittmerke. I dette tilfellet er diameteren på utslettet mindre, gjerne under 3 cm, og det øker ikke i utbredelse. Dersom man er i tvil, er det verdt å oppsøke lege. Utslettet som skyldes borrelia kommer oftest etter 1-2 uker og forsvinner i løpet av noen uker. Tiden dette tar varierer. Dersom man får behandling i denne første fasen, vil man unngå at sykdommen får et alvorlig forløp. I denne første fasen kan sykdommen gi symptomer som hodepine, uvelhet, lett feber og forbigående forstørrelse av lymfeknuter.

Dersom sykdommen ikke blir behandlet i tidlig fase, kan bakterien gi sykdom i nervesystemet. Dette kalles nevroborreliose. Av og til kan symptomer og funn fra nervesystemet oppstå, uten at pasienten kan fortelle om forutgånde utslett. Symptomer fra nervesystemet kan være delvis lammelser av muskulatur og brennende smerter i kroppen. Hyppigst er skjevhet i ansikt, som kalles fascialisparese. I sjeldne tilfeller kan sykdommen gi demens og symptomer på Parkinson.

Bakterien kan gi betennelse i ledd. Oftest rammer den ett ledd, men den kan også angripe flere ledd på en gang. Kneet er mest vanlige lokalisasjon for denne leddbetennelsen. I motsetning til leddgikt, brenner denne leddbetennelsen som oftest ut i løpet av 2-3 år. I noen få tilfeller kan pasienten få flere utslett over kroppen. Hjerterytmeforstyrrelse og betennelse i hjertet er sjeldne komplikasjoner til sykdommen.

Dersom sykdommen ikke blir behandlet kan den gi kroniske hudforandringer gjerne over strekkesidene til knær. Blårød misfarging er vanlig. Utslettet kan spre seg til andre deler av huden. Ofte er dette utslettet kombinert med sykdom i perifere nerver som kalles polynevropati. Denne tilstanden gir dårlig følelse i armer og ben, prikninger og i mer uttalt grad lammelser.